Verzekeringsmaatschappijen in België

Een verzekeringsmaatschappij in België moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk omdat de maatschappij eerst een verzekeringspremie van de klant ontvangt en vervolgens optreedt bij een schadegeval. Laten we eens kijken naar de rol van het bedrijf voordat we de bedrijven bekijken die Spareo aan u voorstelt.

Rol van een verzekeringsmaatschappij?

De rol van een verzekeringsmaatschappij is het verzekeren van een risico (auto, brand, enz.). Niet iedereen kan een verzekeraar zijn. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) moet het goedkeuren. Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder strenge financiële regels.

Elke verzekeringsmaatschappij beslist welk type verzekering zij wil aanbieden. De verschillende soorten verzekeringen zijn gegroepeerd in branches:

  • Tak 8: huis- of brandverzekering
  • Tak 10: Autoverzekering
  • Tak 21: levensverzekering inclusief pensioensparen
  • Tak xx: ….

Voor elk van die branches moet de verzekeringsonderneming over een specifieke vergunning van de FSMA beschikken om de verzekeringsproducten te mogen aanbieden.

verzekeringsmaatschappij

De verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot verzekeringsproducten die door de maatschappijen worden aangeboden:

Verzekeringsmaatschappijen hebben allemaal hun eigen logica voor de distributie van hun producten, waarbij de klant via de volgende kanalen een verzekering koopt: