Euromex

De geschiedenis van Euromex

Euromex, opgericht in 1948, is een verzekeringsdistributeur die gespecialiseerd is in rechtsbescherming.
Euromex is een autonome onderneming, die ervoor zorgt dat er geen belangenconflicten zijn en dat de belangen van haar klanten onafhankelijk kunnen worden behartigd.

De onderneming maakt deel uit van de Baloise Groep, een toonaangevende aanbieder van verzekerings- en pensioenoplossingen, die zich onderscheidt door haar innovatieve benadering van veiligheid, bekend onder de naam “Safety World”. De Baloise Group, met hoofdzetel in Bazel, Zwitserland, telt niet minder dan 8.000 medewerkers en is actief in verschillende landen, waaronder België, Duitsland, Luxemburg en Liechtenstein.

In 2013 vierde Euromex haar 65ste verjaardag door zich te engageren in projecten met een hoge sociale waarde, geselecteerd via Time4Society, om haar engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken.

Euromex is nu één van de grootste rechtsbeschermingsverzekeraars in Vlaanderen en behandelt jaarlijks zo’n 30.000 dossiers. Met een marktaandeel van 13,63% is Euromex bovendien een belangrijke speler in België.

Euromex

Wie kan zich abonneren op Euromex producten & hoe?

Euromex verdeelt haar producten en diensten aan particulieren en ondernemers uitsluitend via erkende professionele makelaars.

Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van een rechtsbijstandverzekering bij Euromex, vul dan ons offerteaanvraagformulier in en vermeld het (de) Euromex-product(en) van uw keuze.

Simon's beoordeling van Euromex

Welke producten biedt Euromex aan?

Euromex verdeelt een breed gamma aan rechtsbijstandverzekeringen voor particulieren en ondernemers. Euromex biedt ook specifieke rechtsbijstandverzekeringen aan die beantwoorden aan de behoeften van de consumenten, afhankelijk van hun activiteitensector (professioneel of vrijetijdsbesteding).

La Protection juridique 360° de Euromex pour les particuliers et les entrepreneurs

Euromex 360° Rechtsbescherming voor particulieren en ondernemersEuromex biedt een complete, transparante en uiterst voordelige oplossing die alle risico’s voor particulieren en ondernemers in één enkele verzekering dekt: 360° Rechtsbescherming. Zo garandeert Euromex voor particulieren :
 • Hun privéleven,
 • Hun huis,
 • Hun mobiliteit.
En voor professionals :
 • Hun professionele activiteit,
 • Hun vestigingsplaats is België,
 • Hun personeel en zijzelf als managers,
 • Hun mobiliteit..

Euromex producten voor particulieren

Wettelijke bescherming van het privé-leven

Euromex biedt een reeks pakketten voor rechtsbijstand bij privé-leven om u bij te staan en te verzekeren. In geval van een geschil zorgt Euromex voor de bepaling van de aansprakelijkheid en zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk schadeloos wordt gesteld. Indien u voor een strafrechtbank of voor een tuchtcommissie van een Belgische sportfederatie moet verschijnen, staat Euromex u bij wanneer uw eigen verantwoordelijkheid in vraag wordt gesteld. Euromex komt in tal van situaties tussen om uw veiligheid en bescherming te garanderen. De vier pakketten van Euromex Private Life hebben systematisch betrekking op :
 • Uw privacy,
 • Uw mobiliteit,
 • Uw gezinswoning en uw tweede huis.

Met de hulp van uw makelaar kunt u kiezen uit de volgende producten voor rechtsbijstandverzekering bij leven:

 • Privacy : optimale rechtsbescherming voor iedereen, met een selectie van essentiële garanties.
 • Privacycontracten : profiteren van de optimale rechtsbeschermingsgarantie met extra bescherming bij een contractueel geschil.
 • Extra privacy : een zeer uitgebreide rechtsbeschermingsgarantie, die een betere bescherming biedt dan de wettelijke en waardoor u fiscale voordelen geniet.
 • Privacy All-risk : de meest uitgebreide Euromex-bescherming met belastingvoordeel. Hier zijn alle situaties gedekt, behalve die welke uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

Rechtsbescherming Mijn reis

Euromex biedt bijstand bij aansprakelijkheidsgeschillen en zorgt ervoor dat u zo goed en snel mogelijk wordt vergoed voor de geleden schade. Dit geldt zowel voor materiële als voor letselschade. Bij een verschijning voor de strafrechter als aansprakelijke partij staat Euromex u bij.

Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen uit de volgende producten voor uw mobiliteit:

 • All risk circulatie : Deze verzekering dekt het gebruik van uw eigen voertuig, voertuigen van derden en andere vervoermiddelen die u als weggebruiker gebruikt.
 • All-risk Auto : Deze verzekering dekt alleen het gebruik van uw eigen voertuig. Ze omvat ook een zogenaamde “Bob”-garantie die het incidentele of uitzonderlijke gebruik van het voertuig van een derde dekt.
 • All-risk Mobiliteit : Deze verzekering dekt het gebruik van voertuigen van derden, zoals een bedrijfswagen of een deelauto, en de risico’s die verbonden zijn aan uw status als weggebruiker.

Goed om te weten: Al deze producten zijn “All-risk”. Dit betekent dat alles gedekt is, behalve wat uitdrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Euromex producten voor aannemers

Rechtsbescherming Mijn mobiliteit

Euromex verzekert zowel u als bedrijfsleider als uw werknemers in het kader van uw mobiliteit op het werk of bij een klant met uw auto, uw bestelwagen of uw vrachtwagen maar ook met uw fiets en uw bus of als voetganger of in een vliegtuig.

Euromex biedt u een volledige juridische bijstand voor al uw mobiliteitsbehoeften. Zij nemen deel aan aansprakelijkheidsdiscussies om ervoor te zorgen dat u snel en volledig vergoed wordt voor uw schade. Ze staan u ook bij als u aansprakelijk wordt gesteld en voor de strafrechter moet verschijnen.

Afhankelijk van uw mobiliteitsbehoeften kunt u kiezen voor een van de volgende Euromex-producten:

 • All-risk Verkeer : Deze verzekering dekt niet alleen uw eigen voertuigen, maar ook alle andere vervoermiddelen die in omloop zijn. Ze geldt voor u, uw gezin en uw werknemers tijdens het werk. Daarnaast zijn u en uw gezin ook gedekt wanneer u het voertuig van iemand anders bestuurt.
 • All-risk Auto : Deze verzekering dekt het gebruik van uw eigen voertuig. Ze biedt ook bescherming voor u en uw gezin bij een rijongeval of bij uitzonderlijk gebruik van het voertuig van een derde (bijvoorbeeld wanneer u optreedt als “Bob”).

Rechtsbescherming Mijn bedrijf

Als ondernemer is een juridisch geschil met uw leveranciers, werknemers of klanten nooit uitgesloten. Met haar My Company formules helpt en verzekert Euromex u om uw rechten te verdedigen in geval van een geschil.

De 3 Mijn Bedrijf-formules van Euromex dekken systematisch :

 • U als manager en uw personeel,
 • Uw beroepsactiviteit,
 • Uw bedrijfspanden die zich in België bevinden.

Afhankelijk van uw behoeften kunt u kiezen uit de volgende pakketten:

 • Ondernemerspakket : Optimale rechtsbescherming die een selectie van essentiële garanties biedt voor alle ondernemers.
 • Contractors Package Contracts : De optimale rechtsbescherming omvat bescherming bij contractuele geschillen en bij geschillen met een administratieve instantie. Deze formule dekt dus conflicten met klanten en leveranciers.
 • Ondernemer All-risk formule : de meest uitgebreide juridische beschermingsformule van Euromex. Hier is alles gedekt wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten.

Bovendien kunt u ervoor kiezen de gekozen formule uit te breiden met de volgende garanties:

 • Garantie Arbeids- en sociaal recht van het personeel : Deze dekking is geschikt als u personeel in dienst heeft en beschermd wilt worden bij een individueel arbeidsconflict, of als u juridisch advies nodig heeft over een arbeidsovereenkomst.
 • Garantie belastingrecht : U kunt voor deze garantie kiezen als u hulp nodig heeft bij een belastingcontrole op de aangifte van uw accountant, of als u onverhoopt geconfronteerd wordt met een fiscaal geschil.

De Euromex adviesdienst

Bij Euromex kunt u genieten van professioneel advies van hun juristen. Als u een Euromex-verzekering hebt afgesloten, kunt u hen alle juridische vragen stellen over de waarborgen van uw verzekeringspolis. Zowel tijdens als na een geschil.

De dienst voor onbetaalde facturen

Wanneer u een bedrijfsverzekering afsluit bij Euromex, geniet u ook van de gratis tussenkomst van Modero. Als partner van Euromex helpt Modero u om al uw openstaande en onbetwiste B2B-facturen via de RCI-procedure te recupereren.

Euromex Specials voor particulieren en aannemers

Euromex verdeelt ook specifieke rechtsbeschermingsverzekeringen om uw onderneming optimaal te beschermen.

Rechtsbescherming voor de landbouw

Als u als landbouwer in België betrokken bent bij een juridisch geschil, kunt u rekenen op de landbouwpolis van Euromex om u in rechte te vertegenwoordigen en uw belangen te verdedigen. Deze polis richt zich op landbouwbedrijven die zelfstandig gewassen, fruit, bomen, planten of vee telen, alsook op bedrijven die zich bezighouden met bosbouw of houtkap. Daarnaast dekt de polis ook het gebruik van motorvoertuigen in verband met de activiteiten van het landbouwbedrijf.

Rechtsbescherming VZW

Of u nu een vzw bent met of zonder personeel, Euromex biedt u een gepersonaliseerd pakket om u bij te staan wanneer uw vzw betrokken is bij een juridisch geschil. Welke formule u ook kiest, Euromex verleent u bovendien verschillende aanvullende waarborgen (voordelen waarop u recht kunt hebben bij een gegarandeerd verlies).

Medicus Rechtsbescherming

Euromex verdeelt ook Allriskpolissen voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, waaronder artsen en paramedici. Deze polissen verzekeren de bescherming van uw belangen in geval van een geschil dat voortvloeit uit de uitoefening van uw beroep. De polissen van Euromex Medicus bieden een volledige juridische bescherming in alle situaties van juridische geschillen, tenzij een uitzondering wordt vermeld in de rubriek “Nooit verzekerd”.

Rechtsbescherming voor jachten

De Euromex Recreational Boating Legal Expenses polis dekt het risico van juridische geschillen in verband met het recreatieve gebruik van jetski’s, motorboten, jachten en zeilboten. U kunt er ook voor kiezen om contractuele geschillen te dekken met hun Beaufort jachtaanbod.

Rechtsbescherming voor de binnenvaart

Deze polis is er voor u als uw schip uw werkplek is, als u er inkomen mee verdient en als u vaart in de binnenwateren van België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Als u te maken krijgt met een juridisch geschil in verband met de exploitatie van een binnenvaartschip, beschermt de Binnenvaartpolis u door uw belangen voor de rechter te verdedigen. Een grote verscheidenheid aan vaartuigen kan worden gedekt, waaronder zelfvarende vaartuigen, duwbakken en pontons, duw- en sleepboten, veerboten, kranen, baggerschepen of pontons met een losse kraan.

Elke Euromex Inland Marine polis omvat basisdekkingen, waaronder strafrechtelijke verdediging (met bijstand van Salduz), tuchtrechtelijke verdediging, burgerlijke rechtsvorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, verdediging tegen rechtsvorderingen van derden, alsook geschillen met administratieve en fiscale autoriteiten, verzekeraar van materiële schade en elke andere verzekeraar, en leveranciers van goederen en diensten.

Bovendien kunt u ervoor kiezen uw polis uit te breiden met een dekking voor vervoersovereenkomsten en/of arbeids- en sociale rechten voor extra bescherming.

Piloot Rechtsbescherming

Bent u piloot, copiloot, leerling-piloot of instructeur van een bemand vliegtuig, dan beschermt de Euromex Pilot-polis u in geval van een juridisch geschil. De dekking geldt voor vliegtuigen, zweefvliegtuigen, helikopters, luchtschepen, ultralichte vliegtuigen en luchtballonnen.

Euromex producten voor vastgoedeigenaars

Uw huis of appartement verzekeren

De Private Life polissen van Euromex bieden wettelijke bescherming voor uw hoofdverblijfplaats en uw tweede verblijfplaats voor persoonlijk gebruik in België. Wilt u alleen uw eigendom verzekeren of bezit u andere eigendommen (zoals huizen, flats, winkels, magazijnen, kantoren of bedrijfsgebouwen) die u verhuurt, dan kunt u de Euromex Property polis afsluiten. U kunt ook extra modules toevoegen, zoals “Huurders” of “Relaties”, die de basisrisico’s aanvullen.

Het verzekeren van uw bedrijfspand

De Contractor en Contractor Specials polissen van Euromex bieden altijd juridische bescherming voor de bedrijfsvestiging. Bent u eigenaar van andere onroerende goederen zoals huizen, flats, winkels of gebouwen die u verhuurt, dan kunt u de polis Vastgoedspecialiteit afsluiten. Bovendien kan deze polis desgewenst worden uitgebreid met de opties “Huurders” en/of “Relaties”.

Euromex producten voor flatgebouwen

Condominium Associations (CPA’s) zijn wettelijk erkende verenigingen. Als rechtspersonen kunnen CPA’s soms geconfronteerd worden met geschillen. Om hen bij te staan en te verzekeren in geval van geschillen, biedt Euromex drie Legal Protection opties aan: ACP, ACP Extra en ACP All-risk. Let op: Deze verzekering is uitsluitend bestemd voor mede-eigendommen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Het is echter mogelijk om deze polissen ook te onderschrijven als een deel van de kavels voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
Wil je een offerte ontvangen voor één of meer van de door Euromex aangeboden verzekeringen? Vul het formulier in en een makelaar neemt binnenkort contact met u op

Klantenbeoordeling van Euromex via Google

Simon's voorzorgsmaatregel!

Heel vaak komen de beoordelingen die u op Google Review vindt van HYPER "tevreden" en "ontevreden" klanten. Dus neem niet zomaar aan wat ze zeggen!

Hoe contacteren we Euromex?

Hoe contact opnemen met Euromex? Hebt u vragen over een product of dienst van Euromex, of een ander verzoek, dan kunt u via de volgende kanalen contact opnemen met een adviseur van Euromex:

Attentie ! Of u nu al klant bent bij Euromex of niet, het is raadzaam om eerst contact op te nemen met uw makelaar. Uw makelaar is de beste persoon om uw vragen te beantwoorden, de beste polis te kiezen en ervoor te zorgen dat uw conflicten, claims en juridische geschillen op de beste en snelste manier worden afgehandeld.

 • Per telefoon 8.30 tot 17.00 uur
 • Per mail
 • Per post
 • Door een van de Euromex-kantoren te bezoeken die geopend zijn van 8.30 tot 16.00 uur.

De contactgegevens van de Euromex-kantoren zijn als volgt:

 • Euromex Berchem : Generaal Lemanstraat 82-92, 2600, Berchem – Tel +32 (0)3 451 44 00 – mail info@euromex.be
 • Euromex Mont-Saint-Guibert : Rue E. Francqui 1, 1435, Mont-Saint-Guibert – Tel +32 (0)10 80 01 50 – mail info@euromex.be

Tot slot kunt u ook :

De officiële contactgegevens voor Euromex zijn als volgt

Postadres

Euromex SA – Hoofdkantoor
Generaal Lemanstraat 82-92
2600 Berchem

Goedkeuringscode : 0463
Bedrijfsnummer : TVA BE 0404.493.859 / RPM Antwerpen
Tel : +32 (0)3 451 44 00
mail : info@euromex.be
Website : : www.euromex.be

Als u een onnauwkeurigheid in de bovenstaande presentatie vindt, laat het ons dan weten via het contactformulier